Informacje o Ethicon Academy
Complex Abdominal Surgery
Edycja 1: 2020 – 2023

Ten etap kursu przeznaczony jest dla doświadczonych operatorów i umożliwia doskonalenie umiejętności w ośrodkach zagranicznych. Kursanci otrzymują również możliwość szkolenia oraz wsparcie w zakresie pisania i publikacji prac naukowych, jak również doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy zespołowej, redukcji stresu oraz przygotowania i przeprowadzenia ciekawych prezentacji, warsztatów jak i prowadzenia operacji z transmisją na żywo.

Dostępne w programie:

  • Indywidualny plan szkoleniowy opracowany z Mentorem
  • Dziennik postępów doskonalenia umiejętności
DALEJ