Informacje o Ethicon Academy
Complex Abdominal Surgery
Edycja 1: 2020 – 2023

Doskonalenie technik laparoskopowych Indywidualne praktyki z Mentorem

W drugim kroku program zorientowany jest na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności, asystowaniu przy zabiegach w referencyjnym ośrodku szkoleniowym i dokonywaniu pierwszych samodzielnych zabiegów w swoim szpitalu.

Na tym etapie kursu uczestnik nawiązuje indywidualną współpracę z Instruktorami w referencyjnym ośrodku Mentora i określa profil kształcenia – kolorektalny, bariatryczny, laparoskopowe operacje przepuklin. Uczestnicy po przebyciu cyklu indywidualnych zajęć u Mentora, przeprowadzają w swoim ośrodku pierwsze operacje z zakresu szkolonych procedur, m.in.: prawa i lewa hemikolektomia, przednia niska resekcja, zabiegi bariatryczne, pozostając w stałym kontakcie z Mentorem. Po kilkunastu dniach szkoleniowych odbywają się wizyty i zabiegi podsumowujące Mentora u kursanta wyznaczające dalszy kierunek doskonalenia technik. Na tym etapie program dostosowany jest przez Mentora do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz tempa uczenia się.

Podsumowując, STEP 2 składa się z trzech części:

  • Indywidualne szkolenia z Mentorem z technik chirurgii laparoskopowych - obserwacja i asysta w procedurach zgodnie z indywidualnym planem szkoleniowym (w szpitalu Mentora)
  • Test ewaluacyjny samodzielności wykonywania procedur (na kadawerach)
  • Niezależne wykonywanie procedur pod opieką Mentora w szpitalu Mentee
DALEJ