Informacje o Ethicon Academy
Complex Abdominal Surgery
Edycja 1: 2020 – 2023

Kształcenie lekarzy w ramach AKADEMII odbywa się według programu indywidualnie uzgodnionego z Mentorem w kilku etapach STEP:

Złoty standard w anatomii chirurgicznej - warsztaty praktyczne.
Profesjonalne zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywające się w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pod czujnym okiem wykładowców oraz praktyków z Katedry oraz Instruktorów i Mentorów. Zajęcia obywają się w kilkuosobowych grupach, na preparatach anatomicznych oraz kadawerach donatorów, obejmują analizę anatomiczną oraz przebieg procedur chirurgicznych z zakresu między innymi - chirurgii kolorektalnej, bariatrycznej, HBP - zgodnie z agendą dostosowaną do potrzeb kursantów.

Podstawy technik laparoskopowych - warsztaty praktyczne.
Jest to kurs wprowdzający w tajniki technik laparoskowych. Przeznaczony jest dla lekarzy z mniejszą praktyką w tej dziedzinie. W ramach kursu odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, m.in. z zakresu zasad postępowania z tkanką, nowoczesnej hemostazy z zarządzeniem utratą krwi, zajęcia praktyczne wykonywania prawidłowych zespoleń na modelach sztucznych i tkankach zwierzęcych oraz nauka technik szycia laparoskopowego na profesjonalnych symulatorach i trenażerach 3D.

Planowany termin kursu

Złoty standard w anatomii chirurgicznej - warsztaty praktyczne
Mentee STEP 1
Mentee STEP 2
KATOWICE
Planowany termin: jesień 2020
DALEJ