Informacje o Ethicon Academy
Complex Abdominal Surgery
Edycja 1: 2020 – 2023

Świat nowych horyzontów

Stawiając sobie za cel wyznaczanie najwyższych standardów jakości w obszarze edukacji profesjonalnej w ZAKRESIE CHIRURGII postanowiliśmy, przy udziale wybitnych specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i specjalistycznej w Polsce, stworzyć i zaoferować naszym klientom unikatowy w skali kraju i na świecie, projekt indywidulanego programu szkoleniowego pod nazwą ETHICON STEP ACADEMY.

Głównym założeniem programu jest poszerzenie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych m.in. z zakresu technik operacyjnych, komplikacji w chirurgii jamy brzusznej, bezpieczeństwa stosowania sprzętu i innych wyrobów medycznych, bazując na najwyższych światowych standardach oraz wiedzy i doświadczeniu kilkunastu polskich klinicystów – MENTORÓW ETHICON STEP ACADEMY, którzy w czasie jego trwania zapewnią kursantom bieżące wsparcie oraz podzielą się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz praktycznymi. Ukończenie ETHICON STEP ACADEMY otworzy przed młodymi chirurgami nowe horyzonty – zawodowe oraz te nie mniej ważne, związane z zaufaniem pacjentów.

Program zajęć naukowych i praktycznych został bowiem zaprojektowany tak, aby zapewnić polskim lekarzom dostęp do najwyższej jakości kształcenia medycznego, w oparciu o najnowszą wiedzę oraz lokalne i światowe wytyczne naukowe, co może m.in. skutkować zmniejszeniem liczby komplikacji w tym obszarze chirurgii. Wyższe kwalifikacje polskiego personelu medycznego w tym zakresie dadzą z kolei pacjentom przeświadczenie, że zajmują się nimi godni zaufania, doskonale wyszkoleni specjaliści. Zapraszamy do aplikacji ośrodka do programu!

Rekrutacja będzie wznowiona na przełomie maja i czerwca 2020.

DALEJ