Formularz rejestracyjny dla ośrodka do programu edukacyjnego Ethicon Academy Complex Abdominal Surgery Edycja 1: 2020 – 2023

Dane Ośrodka wnioskującego

Wszelkie informacje dotyczą Oddziału Wnioskującego w Ośrodku

Adres
-
Dyrekcja ośrodka
Kierujący Oddziałem Chirurgii (Wnioskujący)
Dane kontaktowe Wnioskującego do korespondencji

Zgłoszenie ośrodka do uczestnictwa w programie jest dobrowolne. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line z określeniem potrzeb szkoleniowych w ramach rozwoju ośrodka w kierunku zabiegów laparoskopowych: zabiegi kolorektalne, bariatryczne, laparoskopowe operacje przepuklin oraz oświadczenie Dyrektora szpitala z deklaracją rozwoju szpitala. Termin zgłoszeń mija 20 lipca 2020 roku. Po tym terminie zbierze się komisja kwalifikacyjna. Ośrodki otrzymają informację o kwalifikacji w sierpniu 2020 roku.